O společnosti KROHNE Group

This archive will not be updated after September 2023.

KROHNE – your global partner

Firma KROHNE je Vaším spolehlivým partnerem pro procesní instrumentaci a automatizaci. Jako náš klient plně využijete naší schopnosti nacházet vhodná řešení pro měření ve Vašich aplikacích; nabízíme kompletní portfolio výrobků, speciální komplety pro průmyslová odvětví a doplňkové služby pro projekty instrumentace libovolného rozsahu.

Specializujeme se na měření v průmyslových procesech již od roku 1921, a za tu dobu jsme shromáždili obrovské množství znalostí o aplikacích v různých odvětvích, které jsou integrovány v našich výrobcích a službách. Skvěle ovládáme fyzikální principy, na jejichž základě naše přístroje pracují: klienti po celém světě nám důvěřují, protože stále dokážeme využívat fyzikální jevy a nacházet odpovídající měřicí principy a řešení. Primární měřená hodnota je co nejpřesnější, aby nedocházelo k následným chybám, které by mohly ovlivnit řízení Vašich procesů. Díky tomu naše přístroje rovněž měří spolehlivě, a to i za proměnlivých nebo obtížných provozních podmínek. Oba tyto aspekty odrážejí naše motto "Measure the facts" (měřit fakta).

TPoužívané inovační technologie jsou založeny na intenzivním výzkumu a vývoji: pracuje v něm 10 % z více než 4000 zaměstnanců firmy KROHNE. Kromě fyzikálních principů se zaměřují také na komunikaci přístrojů a technologie pro Internet věcí (IoT) v průmyslu, např. komunikaci přes Ethernet, aby bylo možno přenášet provozní a diagnostické údaje z přístrojů k vyhodnocení a optimalizaci procesů.

Naše "Technologické ikony" shrnují výše uvedené výhody, které z toho pro Vás plynou. Jsou zvýrazněny v našem kompletním portfoliu. Pokud nenajdete vhodný přístroj nebo komplet pro Vaši aplikaci, neváhejte nás kontaktovat, s radostí se pustíme do řešení problému.